Кредити за студенти
Кредити
В следващите редове ще обърнем внимание на възможностите, които имат студентите за кредит или  студентски кредит без поръчител. На тях често им трябва пари, за да продължат образованието си – в България или в чужбина. Гимназиалните години са отминали, абитуриентският …