Бърз заем само срещу ЛК – реален ли е и какво представлява

Напоследък доста често се чува за бързите кредити. Забелязва се, че те все повече набират скорост и това си има своето обяснение. Реално погледнато, даже и най-бързата и модерна банка трябва да премине през куп формалности и бумащина за да ви отпусне дори и минимална сума пари.

Тук се намесват бързите заеми, които не се отпускат от банки, а от друг тип финансови институции. Това означава, че се следват други правила в процеса на одобрение, което позволява то да се получи в рамките на броени минути след запитване.

Пари до заплата само срещу лична карта

Все повече фирми отпускат тъй наречените заеми до заплата, това са малки суми, които са идеално решение за покриване на текущи задължения или при спешни нужди. Отпусканите суми са максимум до 1000лв., а периода за погасяване е от 15 до 30 или 45 дни.

Действително, броят на фирмите, които предлагат финансиране само срещу лична карта нарасна доста. Те работят главно с клиенти, които имат малки шансове за одобрение на друго място, като най-често това са хора, които трудно могат да докажат доходите си, имат сезонен трудов договор или пък са учащи и разчитат на други хора за погасяване на задълженията си.

Единственото, на което се набляга е това, хората да са сигурни, че ще могат да погасят задълженията си в срок, като за целта трябва да вземат решението за теглене на кредит по зрял и отговорен начин.

Бързи заеми срещу лична карта може да намерите тук: https://parite.bg/barzi-krediti-samo-s-lichna-karta

Предназначение

Малки по размери, заемите срещу лична карта са основно предназначени за посрещане на ежедневни разходи с най-често битов характер. Те са създадени така, че да се отпускат бързо и в рамките на минути да се отговори на внезапно възникнала нужда от капитал.

Битови сметки, зъболекарски услуги, дрехи, но също така учебни материали и плащане на наем за квартира са само част от нуждите, които карат хората са теглят този тип малки кредити.

Високи лихви

Имайки предвид високите рискове, които финансовите институции поемат, когато отпускат бърз заем само срещу лична карта, кредитите от този тип обикновено пристигат с доста високи лихви. Тя трудно се отличава като такава на фона на заема, но това е само защото размерите му са винаги малки.

Обикновено се отпускат суми, които не надвишават 350 – 400 лева, като по този начин се увеличава шанса на човека да погаси своите задължения както е редно и в съответните зададени срокове.

Много фирми вече отпускат и кредити без лихва, които се водят до заплата. Повече за услугата може да научите тук: https://www.creditwok.com/bg/bezlihven-barz-kredit-do-zaplata/

Погасяване

Погасяването обикновено трябва да стане в рамките на кратък период от време. Това може да са 4 или 6 седмици, но винаги се набляга на факта, че сроковете са съвсем кратки. Фирмите искат бързо да получат отпуснатите от тях парични суми, което се обяснява отново с високия риск, който те предприемат, финансирайки хора, за които няма гаранция за платежоспособност.