Видове ипотечни кредити

Какви видове ипотечни кредити има?

Преди да вземете заем и да заложите своя недвижим имот, което значи да го ипотекирате, трябва много добре да бъдете предварително информирани. Няма значение дали този имот е ваш, на ваш приятел или роднина. Това за банката няма никакво значение.

Ипотечният кредит може да бъдат с доказан произход. Това е кредит, при който вие ако работите, можете да докажете своите доходи. В случай, че не можете да докажете дохода си тогава ипотечния кредит може да бъде без доказан произход. Ипотечен кредит можете да поискате за строителство и довършителни работи, за ремонтни дейности и подобрения във вашето жилище, както и ипотечен кредит за закупуване на имот.

 

Ако желаете да си построите жилище или извънградска вила, както и друг вид постройка ,вие можете да вземете кредит от банката за строителство и довършителни работи. Най-важни тук са изискванията на банката, документацията, която ще ви бъде оформена от фирмата строител, както и разрешителните от общината.

Ако потърсите средства за ремонтиране на вашето жилище или офис, можете да очаквате получаване на 100% от сумата за ремонт. Това е така, защото ремонта, който ще направите не е по-скъп от сумата,която ще ви бъде отпусната от банката. Ако решите кредита да бъде с ипотекиране н  имот, трябва да знаете, че  е необходимо имотът да бъде с 20% по-скъп, отколкото е стойността за ремонта на жилището.

При ипотечния кредит за покупка на имот, освен че ипотекирате свой имот е възможно да получите и кредит по друг начин. Имайки предвид, че се продават все още непостроени апартаменти, вие можете да закупите такъв,като поискате от банката заем, при който ипотекирате още непостроения апартамент.  В България това не е трудно, тъй като  строителните фирми за да се сдобият с  предварителни печалби, сключват договори с банките, които ипотекират вашия бъдеш апартамент.

В случай, че ви се наложи да поискате от банката втори заем това е възможно чрез рефинансиране. По принцип вторият кредит трябва да бъде по-голям от  първия за да позволи погасяването му от другата банка. И естествено да ви останат средства за да осъществите своите нови планове.

Много важно е да знаете при какъв лихвен процент ще ви отпуснат ипотечния кредит. Ако можете да докажете своите доходи лихвите са много по-малки в сравнение с тези, при които не можете да докажете доходите си. Ако работите с постоянен трудов договор и можете да докажете с документи  постоянството на своите доходи е възможно банката да ви отпусне 100% от цената на имота, който желаете да закупите. При недоказани доходи сумата, на която ще разчитате е от около 60% до 80%.