Управление на европейски проекти

Европроекти

Кой може да кандидатства за курс по разработване и управление на европейски проекти?

Всеки може да кандидатства стига неговите интереси да са насочени към тази сфера, а именно създаване, разработване и управление на различни проекти. През новия период 2014 – 2020 година всеки ще има шанс да се подготви за кандидатстването по обновените програми на Европейския съюз за безвъзмездно финансиране на идеи и проекти. Всъщност няма значение дали вече имате фирма, занимаваща се с дейности в определена сфера или тепърва искате да си откриете такава и да започнете нов бизнес, защото с помощта на този курс можете да допринесете за успеха в начинанията си. Благодарение на тези курсове Вие имате действителната възможност да обогатите знанията си като придобиете основни умения в управлението като цялостна идея, като начинът, по който се осъществява този процес е посредством изключителни интересни и иновативни методи на обучение – лекции, с даване на примери, възможност за развиване на комуникационните Ви умения, дискутиране по различни теми, които естествено са в тази сфера.

Какъв е крайният резултат и какви знания ще придобият участниците в обучението по управление на европейски проекти?

Това, което участниците неминуемо ще научат и ще придобият като знания е какви са стъпките, съпътстващи изготвянето на даден проект, както и каква е методологията по отношение на управлението, мониторинга, както и относно самия процес на разработване на дадена идея. Основната цел, която този вид курсове имат е дадат практически знания на желаещите, да развият и усъвършенстват други черти от характера си като комуникационни умения и така нататък. Курсът по управление на европейски програми представлява един прекрасен шанс за развитие, който не е за изпускане в никакъв случай. Част от основните теми, които се обсъждат по време на курса по управление на европейски проекти са: европейска комисия, подход към управлението на проекти, европейски политики и така нататък.“