ЕК е припознала за своя мисия да гарантира осъвременяването на законодателната рамка на територията на целия ЕС

2da914cbd03dea29eb261bfe508603e0Ако всички страни пожелаят едновременно реализирането на тази цел забързат небюрократичното и конюнктурно осъществяване на препоръките и реформите на ЕС може скоро да се окаже реалност единния, цифров, европейски пазар. Страните обаче трябва да проявят усърдие, сътрудничество и търпение в стриктното спазване на правилата на ЕК, за да заработи с пълна тяга, задействан от 500-те милиона граждани на ЕС, този механизъм на единния европейски пазар и те се превърнат в реални потребители.

ЕК е припознала за своя мисия да гарантира осъвременяването на законодателната рамка на територията на целия ЕС и да следи стриктно за спазването на правилата и законите. Ако се появи нередност на цифровия пазар, то Комисията информира съответното национално правителство, а то правораздавателните органи. Ако нарушението е минимално не се стига до съдебно производство, а се иска обяснение от оператор на фирмата, която е проявила нерегламентирано поведение и се призовава да коригира своето съдържание. Ако нарушенията са груби, агресивни и с цел манипулация, натиск, принуда или с цел унищожаване репутацията на конкуренцията, то санкциите предвиждат строги дисциплинарни наказания и дори закриване на фирмата.

При настоящата конюнктура и бюрократичност само силна и целеустремена общоевропейска политика би могла да защити напълно човешките права на гражданите в технологичната ера на цифровия единен пазар. Гарантирането на защита на правата на 50-те милиона граждани на Евросъюза е единствения фактор, който ще допринесе за доверието им в единния пазар. Чувствайки се сигурни те могат да изградят у себе си увереност, че всичко, което им се предлага може да бъде тяхно, без скрити уловки за кредити, трикове, хитрини или принуда. Така те могат активно да търсят и предлагат и така да станат част от този пазар. Така могат да усвоят начини да накарат пазара да заработи в тяхна полза. Така гражданите на Евросъюза могат да използват основното си право на избор да пътуват, да се образоват, да започнат бизнес, да открият нови работни места в която държава-членка поискат.

Източник: vsichki-krediti.com