Изисквания за отпускане на кредит от банки

 

Кредит от банки

kreditИзискванията за отпускане на кредит, било то потребителски или ипотечен, не се различават много. Най-общо казано те включват следните изисквания:

– Кредитоискателят да бъде с безсрочен трудов договор от 3 до 6 месеца на мястото, където работи към момента на подаване на молба за отпускане на кредит.

– Да са внесени всички задължителни осигуровки.

– Чисто кредитно досие. Това означава да сте изплатили всички кредити навреме или да не сте се забавили с някоя вноска, ако в момента погасявате задължения.  Трябва да знаете, че ако имате някакви задължения, които сте просрочили и сте ги погасили сега, то кредитната ви история ще се възстанови след 5 години.

 ВЗЕМИ КРЕДИТ ТУК > 

–  При доказването на доход се приема чистия доход от официалните документи, които сте предоставили. Трудно можете да изисквате да се признае и друг доход от неофициални източници. Ако взимате наем от някое помещение, можете да го включите, ако предоставите сведение, че присъства в данъчната ви декларация.

–  Минималната възраст за кандидатстване  е 21 -23 години, зависи от банката.  Възрастта ви и сборът от годините, в които ще изплащате задължението, не трябва да надвишава пенсионната възраст, която е различна за мъже и жени.

– Доходите от обезщетение или майчинство не се взимат предвид, когато кандидатствате за потребителски или ипотечен кредит.

– Ако сте решили да дадете даден имот като обезпечение на ипотечните кредити, то това трябва да бъде първата му ипотека.

Необходимите документи са доказване на дохода и доказване на собствеността на ипотеката, както и стандартните формуляри на банките. Ако не отговаряте на някое изискване, то има малка вероятност да ви се отпусне желания заем. Можете да помолите близък човек да кандидатства вместо вас, а вие да плащате вноските по кредита.

Информация за кредитното си досие можете да получите, след като попълните заявление по образец на БНБ.