Как стандартът ИСО ще направи вашата организация конкурентноспособна?

Внедряването на ИСО системата за управление на качеството може да окаже изключително полезно за вашия бизнес. Всъщност бизнес растежът на сертифицираните компании е една от идеите, заради които стандартът е създаден. Той е широко признат като доказан метод за използване на системен и процесен подход, за да се подобри бизнес климата в дадено предприятие.

Стандартът доказано може да направи вашата организация по-ефективна и следователно по-конкурентоспособна на вътрешните и международни пазари. По негов адрес ще чуете два начина на изразяване. Единият е „внедряване на система за управление на качеството, а другият е „придобиване на сертификат”. Приемането на сертификата като лист хартия лишава някои компании от уникалната възможност да израстват. Както се казва „ИСО е път, а не крайна дестинация”.

Инструмент, който можете да използвате разумно

Придобиването на ИСО сертификат не бива да се бърка с придобиването на по-висша категоризация, макар наличието му да повишава доверието у партньори и клиенти. Ако искрено разглеждате международния стандарт и неговата СУК като инструмент за подобряване на търговските/производствени практики, то самата процедура по сертифициране след време ще премине бързо и без сътресения.

Погрешно схващане е, че стандартът е бюрократичен кошмар. Всъщност с последната актуализация от 2015г. изискванията за водене на документи се намаляват значително. Набляга се на целевите програми на структурите, вместо на фиктивно водене на сбор от дневници, без гаранция за достоверността на записките.

Една от първите стъпки в прилагането на стандарта е да се дефинират и определят основните процеси в организацията. Представете си ползата от самото провеждане на това отразяващо упражнение. С него се идентифицират важните за организацията и нейните клиенти цели. Когато прикрепите цели и задачи към тези процеси и ги обявите пред цялата организация, изведнъж всеки разбира какво е важно и върху какво трябва да се фокусира и работи.

Формулирани по този начин, можем да видим как използването на процесния подход за разбиране на организационните функции може да даде положителни резултати. Сега помислете за използването на непрекъснато усъвършенстващ се процесен подход, друга основа на ИСО 9001. С непрекъснато подобряващ се подход на процеса се:

  • Създава ясен план за това как трябва да се провежда всеки процес;
  • Дейностите по процеса се извършват при снемане на ключова информация;
  • Резултатите се преглеждат редовно, като се сравняват действителните показатели с начертания план;
  • Уроците, получени в резултат на прегледите, се използват за подобряване на резултатите.

Инструментът ИСО, използван по предназначение ще ви помогне да разберете какво причинява проблемите във вашата организация? Липсата на стратегическа визия, помагаща на организацията да се движи в набелязаната посока? Лошо дефинирани процеси и лошо дефинирани отговорности? Проблеми с доставчиците? Това са често срещани проблеми, които могат да бъдат решени с помощта на ISO 9001.

Най-важният човек във вашия бизнес – клиентът

Друг ключов елемент на стандарта ISO 9001, който може да подобри конкурентоспособността, е разбирането на изискванията на клиентите. Някои от необходимите записи по обновения стандарт се отнасят до събиране и преглед на изискванията на клиентите. Колко пъти вашата организация е изпадала в неловка ситуация поради неразбиране на това, което клиентът ви иска и от което се нуждае?

Колко още пъти искате да изпадате в същата ситуация? Изпълнението на клиентския фокус, ясно посочен в ISO 9001, заедно с непрекъснато подобряването на философията на процесите, ще направи подобни грешки по-рядко случващи се, докато един ден те изчезнат напълно. Осъзнаването, че най-важният човек във вашия бизнес е не собственикът/мениджърът, не най-усърдният служител, а клиентът, ще ви помогне да сразите конкуренцията.