Кои са основните фактори, които влияят на цената на Счетоводни улуги?

 

schetodostvo

Кои са основните фактори, които влияят на цената на Счетоводни улуги?

 

Основният фактор, влияещ върху цените на счетоводните услуги е вида на дейността – търговия, услуги или производство. Не по-малка тежест има специфичната дейност, като нестопански организации, инвестиционни посредници, стокови борси, енергийни дружества и всички останали нетрадиционни дейности, които се наблюдават или контролират от институции, извън стандартните. Обикновено цената за счетоводно обслужване на тези фирми се завишава, поради налагащите се допълнителни отчети и справки, както и необходимостта от съобразяване с промените в законодателството, касаещи тези дейности;

 

Важен фактор е и наличието на регистрация по ЗДДС, която изисква ежемесечно изготвяне и подаване на регистрите. Допълнително се калкулира в цената по-строгия контрол и проверки от страна на институциите. Отношение към цената за счетоводни услуги има и наличието на вътрешнообщностни доставки и придобивания, VIES декларирането, както и регистрацията на фирмата по система Интрастат;

 

Въпреки, че броя на счетоводните операции не би могъл да бъде коректен показател за трудността на счетоводството на дадена фирма, обикновено се използва в ценообразуването. В някой случаи една счетоводна операция се ранвява на няколкодневен труд или на няколко часа изчитане на тълкования или съдебна практика;

 

Основен фактор за определяне цаната на счетоводната услуга е и броя на персонала. И тук броя не би могъл да е точен показател, тъй като при фирми с голямо текучество, цената на брой обработван служител не би могла да покрие разхода по труда на счетоводителя за назначаването и прекратяването със всички съпътстващи документи. Възможно е в офертата, която плучите да присъства отделно таксуване за назначаване, изготвяне на трудов договор, изготвяне на допълнително споразумение, прекратяване, изготвяне на заповед за прекратяване, изготвяне на УП 1, УП 2 и УП 3, попълване на трудова книжка, изготвяне на служебни бележки;

 

Допълнителни такси за счетоводни услуги биха моли да се калкулират за времето на проверки и ревизии, отчети за БНБ, отчети за Националния статистически институт, за специфични справки, както и за годишния одит.

 

За какво трябва да помисли клиента преди да се обърне към Счетоводна компания?

 

На първо място трябва да прецените, дали имате необходимост от счетоводител на място във фирмата. Трябва да сте готови да инвестирате в работно място, софтуер, хардуер, средства за обучение и да направите подбор или да се доверите на агенция за подбор.

 

В случай, че сте се спрели на аутсорсване на счетоводната обработка би трябвало да се съобразите с фирмата, която трябва да е максимално гъвкава, за да отговори на вашите нужди и очаквания.

 

Правилният избор на счетоводител е почти толкова важен, колкото и изборът на лекар или адвокат. На счетоводителя не бива да се гледа като на „необходимото зло”, а като на консултант, като на човек или хора, които ще защитават финансовото ви спокойствие. В случай, че сте решили да се обърнете за счетоводно обслужване към специализирана компания бих ви посъветвала да конкретизирате много точно, от какви услуги и в какви срокове се нуждаете.

 

Кои са най-важните неща, които трябва да знаете за клиента преди да изготвите оферта?

 

Първичната информация, необходима за изготвяне на оферта е свързана с предмета на дейност, наличието на регистрация по ЗДДС, брой първични документи, брой и вид банкови сметки, брой обекти, брой и вид персонал.

 

За какво трябва да внимава и да обърне внимание клиента преди да подпише договор с компанията?

 

Преди всичко трябва внимателно да прочете предмета на договора, т.е. какво е включено и какво не е включено в цената. Да се информира за работното време. Има счетоводни кантори, които имат приемен час и не е възможно да се видиш или чуеш със счетоводителя си извън това време. Добре е клиента да поиска препоръки от фирми, които се обслужват от счетоводната компания. Не по-малко важен е опита на счетоводната фирма. Бих посъветвала всеки клиент да посети офиса на счетоводната компания и да не се доверява на „гаражно счетоводство”. Поради зачестилите случай на „счетоводители”, взимали пари за осигуровки и данъци и последващо установяване на липса на такива вноски, бих посъветвала собствениците на фирми да не се съгласяват на такъв паричен поток.

Преди да подпишете договор за счетоводно обслужване обърнете внимание на всички допълнителни такси и калкулирайте цената, за да не се изненадвате при получаване на месечната фактура.

 

Кои са най-важните критерии при избор на компания-изпълнител?

 

И цените на счетоводните услуги не са изкючение от общото правило  „качество-цена”. Стремежт на всеки собственик на фирма е да получи най-доброто качество на най-приемливата цена. Като начало клиентът може да сравни офертните цените, които предлагат компаниите и след това да потърси допълнителна информация относно изпълнителя – да поиска препоръки, да посети офисите, да се срещне със счетоводителите, да разгледа сайтовете, да провери историята на потенциалните изпълнители. Препоръките, личния контакт и впечатлението от тях са от огромно значение при избор на счетоводители.

 

Какво прави една оферта добра и привлекателна за клиента?

За клиентите почти винаги е определяща цената. Обикновено получават ниска офертна цена и след това се оказва, че в договора са заложени допълнителни такси – периодични или еднократни, които при натрупването им в цената за месеца се оказват значително над очаканията им. Това може да се избегне, като клиента отправи запитването с най-големи подробности, като по този начин ще може максимално точно да получи информация за цената. Някой клиенти считат за добра оферта от типа – регистриран по ДДС цена – ….. лв., нерегистриран по ДДС цена …. лв. При такава оферта клиента веднага би трябвало да се усъмни в качеството на предлаганата услуга, тъй като не може професионалист да прави само това разграничаване. Нуждите на фирмите са различни и при сравними цени привлекателна е офертата, която максимално покрива потребностите на клиента.