Кредитите до заплата в Италия
11.09.2017  //  By:   //  Без категория  //  No Comment
Кредитите до заплата в Италия

Кредитът до заплата в Италия е много популярен инструмент за решаване на спешни финансови нужди. Предимствата му са много, но основните са в бързината на отпускането му, краткосрочното връщане и изгодните условия.

Кредитът до заплата може да бъде заявен от всички служители на договор и пенсионери. Безработни лица и хора с недоказани доходи не могат да кандидатстват за кредитиране. Изискването за работещите е те да са на договор поне от три месеца. По отношение на пенсионерите няма значение дали пенсията се изплаща от държавен или частен пенсионен фонд.

Основен принцип при отпускането на заема е, че вноската за погасяването му не може да надхвърля една пета от нетния размер на заплатата или пенсията на кредитоискателя. Затова и името му на италиански е свързано именно с това ограничение в сумата.

Самото погасяване на заема е удобно и без какъвто и да е риск – до една пета от възнаграждението се изплащат директно от работодателя или пенсионния фонд. Така кредитоискателят всъщност няма ангажимент да помни срокове, да следи погасителен план и да губи време. Естествено в този случай кредитополучателят няма как да забрави да плати дължимата вноска. Съответно пък кредитната организация, отпуснала заема, е свела риска от неиздължаване до почти нулев.

Заемът е достъпен и за хора, изпаднали в несъстоятелност или фалит, тъй като е гарантиран размерът на приспаднатия от дължимата вноска месечен доход. За избягване на допълнителни рискове се сключват и специални застраховки за риск от уволнение, както и застраховка живот.

Кредитите до заплата в Италия

Размерът на кредита зависи от вида учреждение, в което работи кредитоискателят. Ако е публична или държавна организация, то тогава размерът се определя от размера на годишната заплата. Ако става дума за частна организация, то тогава изискванията са повече и са обвързани и с размера на компанията и нейния капитал, както и с натрупаните с отработеното през годините време осигуровки. При пенсионерите сумата се определя пропорционално на размера на пенсията.

 

Като цяло италианският вариант на кредитите до заплата е добро решение за всички страни. Допълнителното осигуряване на риска дава необходимата сигурност за кредитната организация, а пък кредитополучателят не губи излишно време и пари съответно за погасяването на кредита си.
 

Източник: https://www.prestitimycredit.it/

 

 

 

 

Leave a reply