Кредити при развод

Разделяне на кредити при развод

Никога не знаем какво ни е приготвила съдбата. Много хора имат кредити, които са придобили преди брака. Някои взимат кредити след като са се оженили, но никой не си задава въпроса какво се случва с този кредит при развод. В повечето случаи става въпрос за така наречените ипотечни кредити, взети с цел купуване на жилище. Ако кредита е сключен по време на брака, отговорност по погасяването на вноските имат и двамата съпрузи. Но какво се случва ако кредитът е взет преди това? Кой носи отговорност и в каква степен?

Има няколко варианта според семейния кодекс относно това какво могат да направят хората при развод.

Равна подялба на придобитото имущество и всеки от двамата поема своята част изплащане на кредита, това е първия вариант. Вторият е да се направи брачно споразумение заверено при нотариус. С него предварително двамата съпрузи се уговарят кой какво дължи, кой какво ще придобие при евентуален развод.

Двамата съпрузи знаят какви права и задължения имат, ако някой ден се разведат. Всеки от двамата ще бъде наясно каква част трябва да погасява съответно от кредита, каква отговорност ще има.

Има и трети вариант но там преимуществата не са както при първите два варианта. Където всичко придобито по време на брака се дели на две, имущество, кредити и така нататък. Това което съпругата е купила или придобила, автоматично става собственост на съпруга, както и обратното.

Този вариант е и най предпочитаният в България при разводи. По-малък е броят на съпрузите, които сключват предбрачни споразумения или пък всичко да се дели наполовина. А има и много случаи когато хората се женят по стария кодекс, изтеглили са кредит, където по-старите и след това се получават парадокси. То понякога се стига до странни казуси често пъти се стига и до съд.

При развод хората трябва да стигнат до някакво разбирателство и ако имат кредити трябва да решат по какъв начин да ги връщат. Отговорност носят и двамата съпрузи.