Кредитът – ваш приятел или ваш враг?

Young woman checking bills, taxes, bank account balance and calculating credit card expenses at home

Кредитът е финансов продукт, задоволяващ нуждата на потребителите от средства за разрешаване на финансови проблеми, покупка, която не може да осъществи със собствени средства, стартиране на бизнес, запълване на дупки в бюджета, образование, лечение. Сам по себе си кредитът не е нито ваш приятел, нито враг. Каква роля ще изиграе в живота ви и евентуалните ползи, рискове или вреди, зависи от начина, по който се отнасяте към него, целите, за които използвате финансовите продукти, избора на финансираща институция, изпълнението на вашите задължения по договора за кредит и други фактори, които правят кредита полезен или опасен, решение на проблем или начало на сериозни финансови затруднения и навлизане в кредитна спирала.

Как кредитът да бъде ваш приятел?

  1. Правилните цели

Когато теглите кредит за задоволяване на ваши финансови нужди, обмислете добре значима ли е целта, за която ще подадете молбата си за заем. Покупка на имот, лечение, образование, средства за преживяване до заплата, ремонт, обзавеждане и дори екскурзия са цели, при които тегленето на кредит е напълно разумно решение. Взимането на пари на заем, за да поддържате начин на живот, който не отговаря на стандарта ви, за хазартни игри или луксозни стоки, които не може да си позволите с доходите, които получавате, обаче е неразумно решение, с което застрашавате финансовата си сигурност и превръщате този иначе полезен финансов продукт в опасност за финансовото ви бъдеще.

  1. Правилната финансираща институция

Изборът на финансова институция, от която да изтеглите кредит, е от ключово значение. Изборът следва да е извършен след внимателно проучване на легитимността на кредитната институция, условията и изискванията ѝ, преглед на наличните предложения на финансовите пазари, внимателно изчитане на преддоговорната информация, запознаване с лихвения процент и най-вече с годишния процент на разходите, който показва реалното оскъпяване на кредита и неговата цена. Решението, взето след внимателно и отговорно проучване на предлаганите на пазара кредити, минимизира риска заемът да се превърне в бреме и враг.

  1. Правилният кредит

Преценете кой кредитен продукт е удачният за вашите нужди. Ипотечен кредит за пътешествие или стартиране на бизнес може да се окаже крайно погрешно решение, което да ви лиши от жилището ви. В случай че спешно са ви нужни пари на заем до заплата, потребителският кредит не е оптималният избор за разлика от т.нар. онлайн кредити, които задоволяват потребността ви от малка сума на заем за кратък период. Процедурата по кандидатстване е опростена и се осъществява изцяло онлайн и само срещу лична карта, а одобрението на молбата и получаването на средствата се случват до часове.

  1. Правилният бюджет

Преди да кандидатствате за кредит, преценете финансовите си възможности и прецизирайте бюджета си. Съобразете размера на кредита с бюджета, с който разполагане месечно. Изберете срок на заема и месечна вноска, които не надхвърлят възможностите ви и ще позволят безпроблемно да изплащате кредита. За да извършите това, може да разчитате на кредитен консултант или на кредитните калкулатори, които ще намерите на електронните страници на небанковите финансови институции. Кредитният калкулатор позволява да проверите при какъв размер и срок на кредита каква ще бъде месечната ви вноска и да изберете тези параметри, при които месечната вноска по заема няма да надвишава 40% от приходите ви. Това ще увеличи шансовете ви да получите одобрение на молбата за кредит, както и да съумявате да го погасявате, без да изпадате във финансово затруднение и да се лишавате от основни жизнени потребности.

 

Как кредитът може да се превърне във ваш враг?

Тегленето на кредит, чийто размер не съответства на приходите и бюджета ви, на финансовите ви възможности и стандарт на живот, може да доведе до сериозни финансови проблеми. Закъсняването с вноските по кредита или непогасяването му в срок водят до натрупване на лихви и лошо кредитно досие, което ви лишава от достъп до кредитни продукти в следващите 5 години. Взимането на пари на заем за хазартни игри или поддържане на стандарт на живот, който не съответства на доходите ви, е опасно решение, което може да доведе до финансов крах. Тегленето на все по-големи кредити, с които да погасите старите, не е решение на проблем, а начало на още по-сериозен и създава опасност от попадане в кредитна спирала.  Лошият избор на кредитираща институция също може да превърне кредита в бреме. Липсата на финансова грамотност е друга причина потребителите да теглят кредит, неотговарящ на финансовите им възможности и превръщащ се в техен враг.