Нов инструмент за популяризиране на компании

Елитна Фирма

Елитна Фирма

Всеки предприемач има възможност да направи своя бизнес известен, като използва правилните средства за комуникация. И ако основата на бизнеса е качеството на предлаганите услуги и продукти.

Целта на проекта „Елитна Фирма“ е да помогне на малките и средни предприятия да популяризират етично както онлайн, така и в седалищата си. По този начин предприемачите ще могат да изградят чиста репутация и клиентите ще оценят факта, че се занимават с надеждна компания.

Коя компания може да стане Елитна Фирма?

  1. Идентифицирането на фирмите, които могат да получат това разграничение, се извършва на 2 стъпки:
  2. Първа селекция се извършва с помощта на софтуер (за да се идентифицират отрицателните материали, публикувани в интернет в оценяваната компания).
  3. Втората проверка се извършва ръчно от оператор, който също проверява критерия за подбор, който изисква предприятията, участващи в проекта, да имат поне една година на пазара.

Важно е да знаете: Елитна фирма не е име, което може да бъде закупено. Годишната такса включва поддържането на онлайн рекламата, която съществува за членовете на фирмата, и покрива разходите за рекламни материали, които ще получават в офиса си. Само фирми, които отговарят на критериите за оценка, могат да бъдат част от този проект!

Как разпознавате Елитната Фирма?

Освен че проверявате бизнеса си на сайта на проекта, ще видите, че всяка квалифицирана компания получила този статут има някои отличителни знаци, предлагани от Фючър Перспектив ЕООД:

Диплома за участие в проекта.

Персонализирано лого с елитния фирмен медал, име на фирмата и година на отличието.

Персонализирана и гравирана елитна фирмена статуетка.

Писмо с  поздравление от координатора на проекта.

Етичен кодекс, който всяка фирма-член на проекта ще зачита, за да запази статута на Елитна фирма.