Покривни покрития с битумни керемиди при различни сгради

Къде днес можете да видите битумни керемиди? Къде ли не! Това следва да е най-простият отговор. Всъщност тази технология е толкова благоприятстваща за покривни покрития, че съвременните архитекти и проектанти могат да си позволят да използват тяхната гъвкавост, за да проектират покриви пригодени специално за битумни керемиди.

Представете си че се разхождате в покрайнините на голям град, чийто къщи са наредени една до друга, с дворно пространство между тях, със зелена трева пред. Една идилия, която може да бъде завършена с избран модел битумни керемиди, за всяка къща от квартала. Тази концепция изобщо не е чужда, ами е реална за много градове в Щатите например. Тази концепция е много добре приложима за нови курортни селища с бунгала в планински местности, защото покривните конструкции ще издържат на многото температурни колебания в по-високите части. А освен това, ще създадат много силно усещане за единна стилистика. Нещо което е много важно за цялостния характер на такъв вид селища.

В Европа, където битумната технология също е много разпространена нещата стоят по леко по-различен начин. Заради по-дълга архитектурна традиция и заради устойчиви модели на архитектурно планиране, в Европа се строят сгради, които имат много по-разчупени форми – като започнем от еднофамилни къщи, преминем през по-големи жилищни сгради на няколко етажа; големи бизнес центрове, търговски сгради и т.н.

Разчупената архитектура предполага сгради с големи покривни пространства, които обаче не са равномерно разпределени. Друг модел са сгради с малко покривно пространство, но с много специфични ъгли и местоположение, което също изисква избор от гъвкав модел за покритие. В този аспект, различни спецификации на битумни керемиди могат да отговорят на търсенето на архитекти, инженери, проектанти и собственици, така че да намерят най-подходящите модели.

Извън градска среда, също могат да се реализират виртуозни проекти – за вили и за крайградски къщи, за хижи ново строителство, за индустриални сгради, които разбира се трябва да бъдат съобразени с моделите шингли и техните спецификации, за да се получи точното съчетание между функционалността и вида на сградата.