Предимства от притежаването на собствена фирма

За да се защитят правата върху продукти, стоки, услуги, да се предотвратят евентуални нарушения на интелектуалната собственост, да се реализира франчайз на впечатляваща цена, да се получи правото да се присвои уникална търговска марка преди пускането на продукт (продукт / услуга) на пазар, се препоръчва да си направите регистрация на фирма.

Процесът на регистрация на фирма започва с подаване на заявление, набор от определени документи, съдържащи необходимата информация за:

 • самият кандидат;
 • фирмения дизайн (обикновено висококачествено изображение, цветно или черно-бяло);
 • предоставяните услуги, произведените продукти, посоката на предприемаческа дейност, за която се иска търговската марка.

Какво дава собствената фирма и как става регистрацията?

Защо трябва да издавате сертификат за собствена търговска марка? Съществуват редица значителни предимства на официалните права на интелектуална собственост, сред които са:

 • възможността за увеличаване на стойността на марка, франчайз, както и на маркови продукти;
 • осигуряване на правна сигурност;
 • получаване на престижен интернет домейн;
 • присвояване на изключителен отличителен знак;
 • наличието на изключителни права върху произведени стоки, предоставени услуги.

Как се извършва регистрацията на собствена фирма?

Основните етапи на процедурата за регистрация са както следва:

 • изборът на класа на търговската марка (словесен, графичен, комбиниран, обемен, както и цветен или черно-бял);
 • предварително търсене на идентични знаци;
 • изготвяне на заявление, други документи, които са необходими за регистрация;
 • определяне на срокове;
 • заплащане на всички такси, държавни такси;
 • изчакване на резултатите от изпита (квалифициран, официален);
 • публикуване на официален бюлетин в случай на положително решение;
 • издаване на документи, потвърждаващи регистрацията на ТМ (удостоверение).

Цената на регистрацията зависи от няколко фактора:

 • вид търговска марка и цвят;
 • краен срок за регистрация;
 • брой кандидати.

Вече днес можете да поръчате професионална регистрация на търговска марка, като използвате услугите на специализирана компания WISE GROUP. Заявлението може да бъде изпратено онлайн или като се свържете с консултантите по телефона. Можете също така да получите предварителни съвети от квалифицирани експерти.

Източник: https://vsichko-za-firmata.com/