Рефинансиране на кредит

Когато ползваме кредит, гледайки рекламите на банките за по-добри ценови условия, си задаваме въпроса дали условията по кредита ни са конкурентни и ако не са какви са възможностите да ползваме предлаганите към момента.

Разбира се, че има варианти и те са два основни – да рефинансираме кредита си или да предоговорим условията по кредита. За да предприемем такава стъпка е необходимо да сме наясно икономически обоснова ли е такова действие и какво следва да направим.

За да не пропуснем важен детайл, вземайки решение да преразгледаме кредита е добре да бъдем последователни в това какво трябва да направим. Ще се опитаме да акцентираме на важните стъпки, а именно:

  • Трябва да изчислим каква е общата сума на разходите по кредита ни до края на първоначално договорения срок – вземаме предвид остатъчната сума на главницата, лихвените плащания, такси и застраховки
  • След като сме наясно какъв е остатъчния дълг и задължителните съпътстващи разходи е добре да проучим възможностите за рефинансиране от друга банка. От всяка една банка може да получим оферта за рефинансиране. Добре е офертите да са на база идентични параметри – сума и срок на кредита, за да може да направим реална преценка за смисъла от рефинансиране на дълга. Обикновено банките имат и допълнителни отстъпки в ценовите условия, когато става въпрос за рефинансиране.
  • Следва да обърнем внимание на всички разходи фигуриращи в офертите и към тях трябва да прибавим и нотариалните такси, както и държавни такси за вписване на ипотеката.
  • Ако калкулациите показват, че има по-благоприятна оферта от действащите условия към момента по кредита Ви, то бихте могли да предоставите предложението за финансиране в настоящата Ви банка. Стремежа на банките е да задържат клиентите си, особено тези с по-големи експозиции и дългосрочно обвързани. В такава ситуация, обслужващата Ви банка би могла да преразгледа условията по кредита и съответно да Ви предложи предоговаряне на параметрите.
  • Ако сте получили предложение за предоговаряне, то тогава вниманието и изчисленията трябва да бъдат насочени към това какви ще бъдат разходите за предоговаряне на кредита и съответно при рефинансиране. Също така трябва да обърнете внимание при предоговарянето дали ще бъдат поставени и допълнителни финансови условия, на които трябва да отговаряте и съответно при нарушаването им каква ще бъде санкцията за Вас
  • При наличие на оферти от новата банка и от настоящата, сравнението между тях вече е лесно, а решението Ви ще се базира на конкретни факти. Трябва да имате предвид и малко по-сложната процедура при рефинансиране и най-вече момента с учредяване на нова ипотека и заличаване на старата.

Всичко описано до тук може да направи кредитен консултант, който ще Ви спести време за набавяне на оферти и водене на преговори.

 

На какви детайли е добре да обърнем внимание?

Когато получим оферта от друга банка за рефинансиране, обикновено вниманието ни е насочено към ценовите параметри. В същото време, в офертата си банката не акцентира на допълнителните продукти, с които ще Ви обвърже. А те може да са финансово утежняващи получената „по-добра“ оферта. Обикновено банките обвързват рефинансирането с издаване на кредитна карта, пакетна програма, застраховка Злополука или Медик и други. Всичко това може да се предостави без такса първоначално или с минимална такса, но след изтичане на промоционалния период, таксите са значителни. И всъщност биха могли в един момент да обезмислят по-добрата оферта. Ето защо е от съществено значение да обърнете внимание и на тези детайли.

Също така е добре да поискате и преддоговорна информация – образец на договор за кредит на банката и общи условия към него.

Ако всичко това Ви изглежда трудно и времеемко, то кредитния консултант може да направи всичко това за Вас. Така ще получите пълна информация и всички детайли ще бъдат добре огледани.

 

 

 

.