Рефинансиране на кредит

Рефинансиране на кредит

Рефинансиране на кредит

Рефинансирай кредита си

След промените в Закона за потребителските кредити през последните две години отпадна таксата за предсрочно погасяване на ипотечните кредити и като цяло значително се понижиха цяло лихвите по заемите. Рефинансирането на стар заем е все по-изгодно, както и възможността за рефинансиране от друга банка е по-голямо.

Всеки клиент може да поиска от банката, която е отпуснала кредита, оферта за предоговаряне, която да сравни с оферти за рефинансиране от други банки. Таксата за тази услуга зависи от вида на заема, от условията за предоговаряне, както и от сумата, оставаща за изплащане. В различните банки тази такса е различна.

Най-често се предоговарят ипотечните заеми. Обикновено те са за големи суми и при тях спадът на лихвените равнища е по-голям отколкото при потребителските заеми. За клиента така ефектът е по-значителен.

Така например клиентът имат възможност да предоговори или рефинансира ипотечен кредит и при рефинансиране от друга банка той може да получи много по-ниска лихва. По този начин кредитополучателя успява значително да намали дължимата си сума на заема за целия период.

При потребителските кредити предоговарянето или рефинансирането е все по-рядко, заради по-малката сума на заема. Добър вариант е за клиенти с няколко такива кредита да обединят общите задължения в едно и по този начин да намалят месечната си вноска.

Колкото до жилищните заеми, средната лихва при тях е около 6% в левове. В евро тя излиза малко по-висока. И въпреки по данни на централна банка средната лихва по новите жилищни заеми през последните години също е намаляла, макар и в по-малка степен – около 4%.Банкерите прогнозират, че този спад може и да не продължи и очакват стабилизиране на лихвите.

При рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка има и допълнителни разходи за нотариални такси, които се определят спрямо размера на кредита. Така например при заем от 80 хиляди лева трябва да се платят около 160 лв. за заличаване на ипотеката, а за учредяването на нова – около 460 лв. Обикновено този процес е свързан с нова оценка на имота. За оценка се плаща между 80 и 120 лв., за къща или търговски обект сумата е по-голяма.

krediti-sofia-varna-300x71