Без категория

ЕК е припознала за своя мисия да гарантира осъвременяването на законодателната рамка на територията на целия ЕС

Ако всички страни пожелаят едновременно реализирането на тази цел забързат небюрократичното и конюнктурно осъществяване на…