Кредити

Какво е лихва

Лихвата е възнаграждение, заплащано от длъжника на кредитора за ползване на дадените му на заем…