Адвокат трудово право и какво трябва да знаем!

Lawyer labor law

С трудово право се сблъсква почти всеки един от нас. Независимо в какво качество е – работодател или служител, на всеки му се е случвало да се изправи пред правен казус, който е свързан с трудови правоотношения.

Често пъти хората се отнасят несериозно към правните проблеми, които възникват в отношенията с работодателя. Ненаясно с правните последици, които могат да настъпят за тях, служителите се доверяват на непроверена информация в интернет пространството, въз основа на която предприемат определени действия. Нашият съвет е да не се доверявате на всичко написано в интернет статии, нито да се опитвате сами да тълкувате закона. Само по себе си последното не е гаранция за правилното прилагане на разпоредбите на закона. В случай, че възникне важен въпрос за Вас, свързан с трудовия Ви договор и правоотношенията, породени от него, Ви съветваме да се обърнете към адвокат. Професионалистът, който работи в сферата на трудовото право, ще може да Ви даде съвет и насоки как да действате и кое е най-правилното разрешение на проблема Ви.

Ако сте получили дисциплинарно наказание и желаете да научите какви са правата Ви, не се колебайте да зададете всичките си въпроси. Много често наказанията, налагани от работодателите се оказват незаконосъобразни и биват отменени от съда. Особено в случаите на незаконно уволнение. Освен отмяната му, съдът може да Ви присъди обезщетение за оставане без работа, което е вследствие на незаконното уволнение.

На всичките Ви въпроси, свързани с правото Ви на отпуск, както и временната неработоспособност, може да отговори адвокат, който работи в трудовоправния отрасъл. Адвокат Тончев от адвокатска кантора Тончев може да Ви даде точни и ясни отговори.

Друг случай, при който е задължително да се обърнете към адвокат, е претърпяна трудова злополука. Имайте предвид, че процедурата за установяването й е сложна и отнема време. В случай, че злополуката бъде призната за трудова, Вие имате право на обезщетение за всички вреди, настъпили вследствие на инцидента. Много вероятно е обаче, работодателят да не плати доброволно търсеното от Вас обезщетение за имуществени и неимуществени вреди. Тогава, процесът по събиране на дължимите суми става чрез предявяване на иск пред съда. Адвокат Тончев е спечелил всичките си дела за вреди от трудова злополука, затова Ви съветваме да потърсите помощта му.

За всички сфери на трудовото право може да се обърнете към него. Не забравяйте, че не само действието, а и бездействието в определени случаи може да Ви навреди!