Европейската програма за потребителите

Европейската програма за потребителите  има за цел да покаже стратегическата визия на ЕК относно интелигентния растеж и устойчивостта в Еврозоната. Единния европейски пазар е обща европейска платформа, където потребителя трябва да бъде в центъра. Това означава, че на първо място е защитата на сигурността на европейския гражданин – когато пътува, работи, учи, пазарува или използва услуги в своята страна, чужбина или онлайн. Програмата си поставя за цел да увеличи доверието на европейския гражданин на всички нива и във всички сфери, които са част от веригата на общия европейски пазар.

 

Едва след това, може да се постигне желаната стабилност, която да се развива и усъвършенства. Когато всички частни и физически лица осъзнаят, че само съвместната упорита работа в правилната насока може да доведе до една устойчива на кризи и катаклизми, обединена Европа, в която правата на всеки човек се уважават и прилагат реално. ЕС идентифицира като добри практики улесненото кредитиране, при което всеки човек има право ежедневно да пазарува на лизинг, да тегли кредит или да ипотекира движими и недвижима собственост. Всеки, който се опита да подведе, манипулира и използва нелоялни практики или натиск, принуда, дезинформираност в своята реклама, бива обект на санкции от праворазвадателната система на националните правителства на Евросъюза.

 

По този начин, ЕС се саморегулира, използвайки наблюдението на поставените от ЕК контролни органи, които сезират прокуратурата. Кредитни посредици, които не спазват европейското законодателство и не предоставят в офертите прозрачност чрез ясна, точна и последователна информация биват строго наказвани от закона и дори губят право да продължат дейността си. За да се стимулират развитието и прогресивното мислене единствено и само потребителите, които могат реално да се възползват от своите права, могат да дадат достатъчно мощен тласък на икономиката на Евросъюза, като теглейки кредити те задействат паричния поток, поставят условия за отваряне на нови работни места, повишават квалификацията, повишават своето здраве, мобилност, стандарт и качество на живот като цяло.

Източник: barzi-krediti.com