Защо вашия дом или вашият бизнес се нуждае от видеонаблюдение?

nabludenieЕдна система за видеонаблюдение може да записва ежедневно дейноста на вашия бизнес или вашия дом, и в случай на кражба с взлом или някаква злополука, може да се използва , за да спомогне разкриването на изършителя или причината.

Какви биха били ползите при употреба на видеонаблюдение за вашия бизнес?
– Превантивна мярка срещу посегателства. В обектите, където има изградени системи за видеонаблюдение, случаите на кражби или злоумишлени действия са в пъти по-малко. Именно затова препоръчваме да не се ползват скрити камери, а външни, и да се поставят указателни табели на видни места, че в обекта се извършва постоянно видеонаблюдение.
– Осигуряване на вашата безопасност и обща сигурност.
– Увеличаване продуктивността и дисциплината на вашите работници.
– Предотвратяване на непочтени постъпки.При наличие на система за постоянно видеонаблюдение, всеки работник се съобразява с това и не може да си измисля или лъже, с цел претенции за трудови злополуки.
– По-лесно се решават разни спорове при възникнали конфликтни ситуации между клиенти и персонал.
– Непрекъснато наблюдение в реално време от всяка точка посредством вашия телефон или лаптоп.
– Предотвратяване на евентуални кражби от работещите.
– Осигурява вашата безопасност в/или около вашия обект/дом.
– Мониторинг на всички посетители в обекта и евентуален отказ на достъп на конфликтни лица или проблемни клиенти.