Иновации в българската енергетика – Награда за Vibro Health+

strategiqИновации в българската енергетика – Награда за Vibro Health+

Инж. Димитър Белелиев с гордост прие наградата от БАСЕЛ (Българската асоциация на електротехниката и електрониката), за продукта, който ЦЕРБ (Централно енергоремонтна база) разработи в намаляване риска от аварии в електрическите централи и енергийните предприятия в България. Продуктът е ясен отговор на компанията в подкрепа на нейната политика да бъде дадена възможност на техниците в предприятията да ‘хванат’ повредата още в зараждането й, за да предприемат мерки, които да я предотвратят. Рискът от аварии до ден днешен е най-големият проблем в енергийните предприятия и чрез наградата, от БАСЕЛ дават знак, че са отчели перспективите, които Vibro Health+ предлага. Димитър Белелиев благодари за наградата и подчерта, че с нетърпение чака резултатите на ‘терен’.

Димитър Белелиев е победителят в категорията Иновативен продукт на 2015 в сектор енергетика

В края на миналата година бяха връчени годишните награди на изявили се личности и деятели в родния енергиен сектор. Наградата за Иновативен продукт на 2015 година спечели дългогодишният специалист в сферата Димитър Белелиев. С неговия Vibro Health+ той предоставя на страната не само първата, но и изключително иновативната система за редуциране на риска от инциденти и повреди в електрическите централи. Наградата бе връчена от председателя на Българската асоциация на електротехниката и електрониката, г-д Румен Атанасов. Vibro Health+ е повече от пробив в родната ни енергетика.