ОВК проектиране – защо е важно да се обърнем към професионалистите

В съвременните сгради са необходими инженерни мрежи от различен тип. Най-важните комуникации за крайните потребители на съоръженията са системи, които отговарят за температурните условия в интериора, както и за създаване на комфортен микроклимат в отделни помещения или зони на сградата. ОВК проект трябва да се извърши от професионални специалисти, които могат правилно да извършват изчисления, да изберат подходящо оборудване за мрежи, което може да задоволи всички желания на клиента. Ето защо ние препоръчваме да се обърнете към най-добрите – овк проектиране във Варна.

 

Вентилационните и климатичните системи често се проектират едновременно. Това се дължи на факта, че тези комуникации са тясно свързани помежду си. Те са отговорни за осигуряване на потребителите на чист въздух и комфортна температура дори в най-горещите летни дни.

 

В повечето случаи естествените вентилационни системи се създават в нови жилища по време на етапите на строителството. Такива комуникации са много прости, включват вентилационни шахти и отвори, през които дим и неприятни миризми напускат помещенията, управлявани от хора. В същото време функционалността на естествената вентилация не може да отговори на съвременните изисквания на собствениците и потребителите. Най-важният недостатък на такива мрежи е, че те не са в състояние да осигурят снабдяването с чист въздух в помещенията, а собствениците трябва ръчно да проветряват помещенията. Ако в малките къщи това може да се толерира, тогава в обществените сгради е необходимо автоматично поддържане на благоприятен микроклимат.

 

Съвременните мрежи за изкуствена вентилация са захранващи и изпускателни. Те функционират благодарение на специално електрическо оборудване, чиято мощност е достатъчна за създаване на комфортна атмосфера във всяка сграда.

 

Що се отнася до климатичната система, основната й задача е да поддържа благоприятна температура в помещенията. В същото време климатиците могат да работят не само през лятото, но и през друго време на годината като допълнителен или временен източник на топлина. В някои южни страни климатиците обикновено се използват като единствено средство за отопление през зимните месеци. За повече информация се обърнете към експертите от овк проектиране във Варна