Техники за запомняне на думи при изучаването на английския език

learn-EnglishУченето на чужд език не е лесно, и използването на някои методи за подпомагане на процеса може да ускори и улесни постигането на добри резултати. Специалистите, водещи курсове в школата по английски език English World Academy,са подбрали за нас няколко идеи, които помагат за по-добро усвояване на новите думи. Ето ги и тях:

 

Техника № 1: Съставяйте въпроси и отговори с новонаучените думи

Съставяйте въпроси с новонаучените думи, тъй като въз основа на въпросите се изгражда всеки диалог. Освен това, въпросите стимулират креативността, любопитството и създават условия за игра и релакс. Съставянето на въпроси отваря вратичка към Вашето въображение. Тук, единственият проблем, с който може да се сблъскате е подходящото им формулиране. Създаването на няколко различни въпроси за една дума е гениален повод за точното разбиране и запаметяване на думите. Формулирайте отговори, използвайки новонаучените думи според различни контексти.

Техника № 2: Съставяйте въпроси за определения към новонаучените думи и отговаряйте описателно

Всеки човек притежава собственик речник с определения и бележки, които описват дадените думи. Всяка дума може да бъде описана и дефинирана.

Тази техника е особена интересна, когато сте овладяли добре основите на английския език. Тя Ви позволява да научавате материала, досущ като дете и естествено задвижва паметта. Благодарение на описателните определения за различни думи, Вие ще научите техния произход и ще ги различавате според контекста, в който те присъстват.

Техника № 3: Използване на примерни изречения подготвени от натив спикър

Съставяйте примерни изречения с новонаучени думи и въз основа на тях образувайте нови въпроси и отговори.

Много добър източник за вдъхновение и допълнителна стимулация на паметта са примерни изречения, приготвени от т.нар. натив спикърите (човек, за когото английския е роден език).

Техника № 4: Създаване на абсурдни, нестандартни въпроси с новонаучените думи

Стимулирайте любопитството и въображението до невъзможни предели. Измисляйте такива въпроси, които излизат извън общоприетите рамки. Нешаблонните и забавни въпроси ще предизвикат Вашата мотивация за по-нататъпна работа!

Техника № 5: Съставяне на диалози въз основа на новонаучените думи

Съставете по-дълъг диалог на база новонаучена дума. Въпросите и отговорите можете да удължите в рамките на 6-7 изречения, подредени в диалог. Диалогът е естествена форма на комуникация. Един отговор, особено на забавен или пък противоречив въпрос, може след себе си да породи дискусия с неизвестен край!

Техника № 6: Произнасяйте въпросите и отговорите на глас

Изговаряйте думите ясно и на висок глас. Тук, доста ще Ви помогне затварянето на очите, тъй като ще можете да се концентрирате върху самите звуци. Винаги, когато се колебаете по време на говорене, проверете, дали произнасяте правилно думата.

Техника № 7: Отстраняване на блокажите по време на говорене

Изговаряйте въпросите и отговорите изцяло по памет. Замислете се върху това, че комуникацията се основава на говеренето по памет, а не на четенето. Прочетете въпроса на глас, а след това го изговорете изцяло по памет без да гледате в книгата или листа. След това, прочетете отговора и го повторете още веднъж по памет. По-нататък, изговорете въпроса и отговора, един след друг, без да използвате записаните бележки. По този начин, упражнете няколко пъти по-сложни въпроси и отговори.

Техника№ 8: Бързи повторения

Повторенията са начин за активно използване на новонаучените думи. Най-важни са следните три повторения:

1)     Около 10 мин. след запаметяването, тоест изговарянето на глас на въпростеи и отговорите изцяло по памет;

2)     Повторение на по-горе описаната дейност на следващия ден;

3)     Повторение на по-горе описаната дейност месец след запаметяването.

Правете повторения на целия материал, който сте овладяли в рамките на месеца. Върнете се обратно към всички изречения и думи, гледайки превода им на български език и се постарайте да ги преведете на английски.

Съветваме Ви да правите повторенията и преди сън.

 

P.S. Коя от по-горе описаните техники използвате в научаването на английския? Знаете ли други, полезни техники за научаване на нови думи?